İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • İLETİM Mühendislik; en temel ve değerli unsur olarak gördüğü çalışanları ile hizmet ürettiği kişi ve kurumları İş kazalarından, Meslek hastalıklarından korumak, önlemek veya en aza indirmek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;
  • Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,
  • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
  • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, ilgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı, Sağlık ve Güvenlik Politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.