Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İletim Mühendislik şirketi olarak:

Özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına şirket olarak önem veriyoruz. Bu amaç ile şirket olarak benimsemiş olduğumuz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” konusunda sizleri de aydınlatmak isteriz.

Ülkemizde yakın tarihte yasa haline gelen 6698 Sayılı Kanunun “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte o tarihten itibaren bilgileriniz Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesinden sorumlu olan biz İletim Mühendislik Şirketi’ne başvurabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ayrıca verileriniz işlenmemiş ise buna dair bilgi talep edebilirsiniz. Böylece kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini önceden öğrenebilecek, eksik veya hatalı işlenen verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini sağlayabilir, veri işlenmesini sağlayan nedenlerin ortadan kalkması ile kişisel verileriniz ortadan kaldırılabilir veya anonim şekle dönüştürülebilir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Verilerinizde yapılmasını talep ettiğiniz tüm değişiklikleri bire bir aynı şekilde aktarılmış olan üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenmiş verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi ile birlikte sizlerin aleyhine çıkabilecek sonuçlara itiraz etme hakkınız ayrıca kişisel verileriniz yasal olmayan(illegal) yollarda kullanmasıyla zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız mevcuttur. Tüm bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun ile korunmaktadır.

Bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğin sağlamak ve sizleri korunmak her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. İletim Mühendislik şirketi olarak 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve yukarıda bahsi geçen tüm haklarınızı kullanabileceğiniz, çözüm yolları bulacağınız destek mekanizmalarımız siz değerli müşterilerimiz bizlere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

iletim@iletimmuhendislik.com.tr

destek@iletimmuhendislik.com.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

 • İletim Mühendislik, işlemekte olduğu kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alacak ve veri sahibinin kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellenmeyi
 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesini,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesini,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmayı,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesini,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirilmesini,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturmayı,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK
  Kurulu düzenlemelerine uygun davranmayı,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesini taahhüt eder.