Ayrımcılık Politikası

İletim Mühendislik Ayrımcılık Politikası

Amaç

Ayrımcılık fikri şirketimizce asla kabul edilemez. Ayrımcılığa sıfır tolerans tanınmaktadır.

Gereklilikler

İletim Mühendislik şirketi olarak bizim en temel prensibimiz çalışanlarımıza eşit davranmamızdır. İletim Mühendislik şirketi ayrımcılığa sıfır tolerans politikasını benimsemiş bir şirkettir.

Uygulama

a) İletim Mühendislik şirketi olarak hiçbir şekilde renk, dil, din, mezhep, cinsiyet, ırk, cinsel tercih, siyasi düşünce, sendika üyeliği, engel, ulus ya da yaş ayrımcılığını kabul etmiyoruz.

b) Ücretlendirme, eğitim, işe alım ve çıkarım ya da emekli olma durumlarında yukarıda belirtilen seçeneklere göre yapılacak en ufak ayrımcılık şirketimizce kabul edilemez. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalınır ise konu hakkında gerekli işlemler İnsan Kaynakları tarafından yürürlüğe geçirilerek uygun bir şekilde belgelenecektir.

c) Tacizin hiçbir şekli kabul edilemez.