Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

İletim Mühendislik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Amaç
Bu belgenin düzenlenmesindeki amaç: İletim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizin şirketimiz için önemini ve konunun detayları ile fikir ve düşüncelerimizi deklare etmek için düzenlenmiştir.

Kapsam
İletim Mühendislik şirketi olarak alçakgönüllü, saygılı ve halkı ile iç içe olmak değerlerini benimsemiş, tüm bu değerler ışığında sosyal sorumluluk bilincine sahip, tüm faaliyet ve uygulamalarında temel ve değişmez birer unsur olarak bu değerleri kabul etmektedir. Bu çerçevede İletim Mühendislik şirketi tarafından yönetilen tüm faaliyetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin sorumluluklarının farkında olduğu bir anlayış yapısıyla yönetilmesi ve toplum gelişiminin ön planda tutulması planlanır. Sosyal sorumluluk anlayışımız sadece iş hayatını kapsamamaktadır. Sosyal sorumluluk konusundaki önceliklerimizi canlı yaşamı ve çevre için en iyi seçenekleri bulup faaliyete geçirmek için çaba sarf ederiz. İnsan haklarının, çevrenin ve demokrasinin korunması adına yapılan faaliyetlerde öncü rolünü üstlenmeye özen gösteririz.

Yürürlük Tarihi
02.05.2020

Uygulama
İletim Mühendislik şirketi olarak Sosyal Sorumluluk ilkelerine göre hazırlamış olduğumuz Etik Kodu başlıklı etik prensiplerimizi anlattığımız yazı biz iş uygulamalarımızda rehberlik eder.
Sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunurken dikkat ettiğimiz temel ilkelerimiz:
a) Kurum için veya sahada ayrım yapılmaksızın çalışanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, inanç, mezhep, yaş, fizikler engel vb. durumlar sebep gösterilerek ayrımcılık yapılması kesinlikle kabul edilemez.

b) İşbirliğini kuvvetlendirici, pozitif ve uyum içerinsin de olunan bir çalışma sahası oluşturulup çatışma ortamı oluşma riskini minimuma indirerek farklı fikir ve görüşe sahip kişilerin birbiri ile uyumlu bir düzende çalışması sağlanır.

c) Şirketimiz çalışanlarımızın başarı dolu ve kaliteli yaşam sürmeleri için birinci önceliğimiz ‘Sağlıklarının korunması’ dır. Bu durumun sağlaması adına İletim Mühendislik şirketi olarak elimizden gelen düzenlemeleri yapmaktayız.

Bunlar;

1) İletim Mühendislik şirketi olarak çalışanlarımızın hepsini kapsayan en uygun çalışma koşulları, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarının hakları olduğu inancındayız. Tüm çalışanlarımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Çalışanlarımızı korumak ve onların güvenliğini sağlamak birinci önceliğe sahip hedefimizdir.

2) İletim Mühendislik şirketi yasal yükümlülüklerimizin dışında en iyi çevresel uygulamaları ve çevre dostu teknolojik gelişmeleri takip edilmesi uygulanması ve uygulamaların yayılmasına yardım etmek bizim sorumluluğumuzdur. Çevre bilincine katkı sağlayabilecek her türlü girişime destekte bulunmalıyız. İletim Mühendislik şirketi olarak sadece şirket içi değil faal olduğumuz tüm coğrafi konumlar da ki toplumlara karşı da sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı bilerek çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluş ve örgütleri ve diğer çalışma ortaklarımız ile iş birliği içerisinde bu sorumlulukları yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

3) Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birinin insan kaynakları olduğu düşüncesindeyiz. Çalışanlarımızın ayrım gözetmeksizin sahip oldukları özlük haklarını en doğru şekilde ve tam anlamıyla kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil bir şekilde yaklaşır, ayrım yapmayız. Güvenli ve sağlıklı koşullara sahip bir çalışma ortamında çalışmalarını taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için elimizden gelen çabayı gösteririz. İş hayatı ve özel hayatın birbirine karışmaması için özen gösteririz.

4) İletim Mühendislik şirketi olarak tüm çalışanlarımıza sosyal sorumluluk ilkesini benimsetir, sosyal sorumluluk bilinci ile yer alacakları uygun toplumsal ve sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda teşvikler ve destekleriz.

5) Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet göstermekte olduğumuz süre zarfında bulunduğumuz coğrafyanın kültürel yapısına gelenek ve göreneklerine ve tüm yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket ederiz.

6) Şirketimiz, uluslararası standartlara ayak uydurarak yapılan uygulamaların sertifikalaştırılması konusunda teşvik de bulunuruz.