Sağlık, Güvenlik ve Çevre

İLETİM MÜHENDİSLİK SGÇ (Sağlık, Güvenlik, Çevre)
Yönetim Rehberi

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; bütün İletim Mühendislik çalışanları için geçerlidir. İletim Mühendislik, Sağlık, İş Güvenliği, Acil Durum, Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Yönetim Planlarını; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına, aktif olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak oluşturulmuştur. Bu yönetim sistemleri İletim Mühendislik merkez ofisinde ve İletim Grubun hizmet ürettiği her yerde uygulanmaktadır. İletim Mühendislik adına çalışma yapacak firmalar, taşeronlar ise yapacağı işler için İletim Mühendislik ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre planlarında uyumun sağlanabilmesi için İletim Mühendislik’dan onay almak zorundadır. İletim Mühendislik bu kapsamda politikada belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.

SGÇ Madde 1: Sağlık

İletim Mühendislik bütün çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmeyi hedef ve ilke olarak benimser. Kaynak planlamasında kaza, olay ve sağlık sorunlarının önlenmesini, sağlık ve iş güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini öncelikli olarak ele alır.

SGÇ Madde 2: Güvenlik

İletim Mühendislik için çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Bu sebeple yapacağımız bütün faliyetlerde çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir ortamın hazır olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer iş güvenliği ve sağlığı açısından riskli bir durum tespit edilirse bu risk en aza indirilene ya da ortadan kaldırılana kadar çalışmaya ara veririz. Bu süre zarfında güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemeler de kontrol edilerek tekrardan çalışmak için güvenli bir ortam oluşturulur. İletim Mühendislik olarak hedefimiz kaza, olay ve sağlık sorunlarının önlenerek yaptığımız her çalışmayı sıfır iş kazası ile tamamlamaktır. Sağlık ve iş güvenliği performansımızın sürdürülebilirlik kazanarak sürekli olarak gelişmesi öncelikli hedeflerimizdendir.

SGÇ Madde 3: Çevre

İletim Mühendislik bütün çalışmalarında, çevreye verilebilecek riskleri analiz eder. Çevreye verilebilecek zararı en az seviyeye indirmek amacıyla iç ve dış bağlamların gerekliliklerini yerine getirir. Proje ve uygulama süreçlerinde derli-toplu, temiz çalışmaya özen gösterir. Ortaya çıkan atıkların ekibimize ve diğer ekiplere, iç ve dış mekana, çevreye zarar vermeyecek şekilde süratle olabildiğince geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlar. Atıkları ilgili mevzuatın emrettiği şekilde tarifli yerlere aktarır. Çevrenin korunmasını, kirliliğin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uymayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini taahhüt eder. Çevreyi korumak için sürdürülebilir kaynak kullanımını; geri dönüşümü, su kalitesine ve hava kalitesine önem verilmesini, iklim değişikliğinin azaltılması ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını destekler. Özellikle sektöründe direkt olarak aktif rol oynayabileceği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ve elektrikli araçlara geçiş için kamu bilinci oluşturmak amacıyla emek sarf eder ve direkt olarak uygulamalarında kişi ve firmalara yardımcı olup, ücretsiz danışmanlık verebilmektedir. İletim Mühendislik belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, çevre yönetim sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.