ÇEVRESEL ETKİ POLİTİKASI

ÇEVRESEL ETKİ POLİTİKASI

  • İletim Mühendislik olarak kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak benimseyerek atıkları kontrol altında tutmayı,
  • Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasına teşvik etmeyi ve yaygınlaştırılması için örnek olmayı,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla çevresel etkileri ve doğal kaynak kullanımını en aza indirmeyi, çevreyi daha verimli kullanmayı,
  • Çevre boyutlarıyla ilgili yasal şartlara, müşteri şartlarına ve diğer paydaşların beklentilerine uyum sağlamayı,
  • Çevre bilincini artırmayı ve şirket olarak topluma örnek oluşturmayı,
  • Elektromanyetik, gürültü ve ışık kirliliğini kontrol etmeyi ve azaltmayı,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve kullanımının yaygınlaşması için çalışmayı taahhüt eder.