Birleşmiş Milletler İlerleme Raporu

İletim Mühendislik Birleşmiş Milletler İlerleme Raporu

Raporumuzu PDF olarak indirmek için logomuzun üzerine tıklayabilirsiniz.

 

İLETİM Mühendislik UNGC İlerleme Bildirgesi

 

İLERLEME BİLDİRİMİ (COP) 

 

İlerleme Bildirimimiz (COP) Kapsadığı Dönem

Başlangıç: 21.06.2021       Bitiş: 21.06.2022

 

Paydaşlarımızın dikkatine,

İletim Mühendislik olarak 1986’dan günümüze Türkiye’de elektrik sektöründe taahhüt, proje ve mühendislik alanlarında birçok firmaya hizmet üretmekteyiz. Bilgi, deneyim ve tecrübemizle girişimin, yatırımın ve gelişimin ortağıyız.

2020 zorlu bir yıldı. COVID-19 salgını toplumlarımızı, şirketimizi ve hepimizi bireysel olarak etkiledi. Mevcut ekonomik sistemimizin kırılganlığını vurguladı , sosyoekonomik zorlukları şiddetlendirdi ve bir çok şirketi de etik ve haklar konusunda büyük bir sınava soktu. İletim Mühendislik olarak bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek adına dayanışmayı, takım ruhumuzun gücünü ve zorluklara başarıyla yanıt verme yeteneğimizi geliştirerek bu süreci de firma olarak başarılı bir şekilde atlattık. Çalışanlarımızla ilgilendik, topluluklarımızı destekledik, müşterilerimizle yakın çalıştık ve büyük ilerlemeler kaydetmeye devam ettik.

İletim Mühendislik’un Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İnsan Hakları, İş Gücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarındaki On İlkesini tasdik ettiğini teyit etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu yıllık İlerleme Bildiriminde, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve ilkelerinin şirketimizin iş stratejisine, kültürüne ve günlük operasyonlarına entegrasyonunu sürekli iyileştirmeye yönelik eylemlerimizi tanımlıyoruz. Ayrıca, bu bilgiyi ana iletişim kanallarımızı kullanarak paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

Emir Birgün

İletim Mühendislik Genel Müdürü

 

EYLEMLERİMİZ

UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. İletim Mühendislik olarak bu bu sorumlulukların bilincinde hareket ediyor ve UN’i destekliyor olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. İlkelere ulaşabilmek ve daha güzel bir geleceğe sahip olabilmek için insanlık olarak ortak hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu adımlara katkı sağlamak için bütün çalışanlarımızın da desteğiyle ortak bir bilinç oluşturarak hareket ediyoruz ve bu şekilde elimizden geldiğince bütün çevremize yayıyoruz. Bütün çalışma ekibi olarak UNGC’ın 10 ilkesini benimsemek ve benimsetmek için çaba sarf ediyoruz.

UN Global Compact’in 10 İlke’si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır.

10 İlke’nin temel aldığı bildirgeler şunlardır:

UNGC’ın 10 İlkesi: 

 

İNSAN HAKLARI:

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İşletmeler kendi faaliyetleri aracılığıyla insan haklarına yönelik olumsuz etkilere yol açmamalı, açılmasına katkıda bulunmamalı ve ortaya çıkabilecek herhangi bir etkiyi yönetmeli.

İletim Mühendislik olarak insan haklarına büyük bir önem veriyor ve bütün çalışanlarımızın insan haklarını kanunsal düzenlemelerin yanında şirket politikalarımız ile koruyoruz. Her insanın kaliteli ve anlamlı bir eğitim alması gerektiğine inanıyoruz ve bu sebeple 2004 yılından itibaren Çağdaş Eğitim Kooperatifini şirketimizce destekliyoruz.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Başka herhangi bir işletme, hükümet veya bireyin yol açtığı insan hakları ihlallerine dahil olmamayı ifade etmektedir. İnsan hakları ihlalleri suç ortaklığı riski, zayıf yönetimlerin veya insan hakları ihlallerinin bulunduğu alanlarda özellikle yüksektir. Yine de bu risk her ülkede tüm sektörlerde mevcuttur.

İletim Mühendislik olarak insan hakları konusu kırmızı çizgilerimizden biridir. UNGC ilkelerine ilave olarak birçok politikamız ve bildirimiz ile insan haklarının korunmasını sağlama aldık:

 • İletim Etik Kodu
 • İletim Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği Politikası
 • İletim İSG Politikası
 • İletim Sürdürülebilirlik Raporu

ÇALIŞMA STANDARTLARI:

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

Sendika özgürlüğü, bütün işçilerin ve çalışanların özgürce ve gönüllü bir şekilde kendi seçtikleri örgütleri kurma ve bunlara katılma haklarını ifade etmektedir. Bu örgütler faaliyetlerini –mesleki çıkarlarını destekleme ve savunma da dahil olmak üzere- herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe yürütme hakkına sahiptir. Toplu müzakere, çalışanların ve işçilerin işteki hüküm ve koşullar da dahil bütün ilişkilerini tartışıp görüştüğü gönüllü süreç veya faaliyetler anlamına gelmektedir.

İletim Mühendislik olarak bütün çalışanların özgürce ve gönüllü şekilde örgütlere katılmasını ve görev almasını destekliyoruz. Firma olaraktan birçok kuruma aktif üyeliğimiz bulunmakta ve çalışanlarımızı da bu kurumlara üye olup, aktif görev almaları konusunda teşvik etmekteyiz. Bu kurumlar:

 • Elektrik Mühendisleri Odası
 • Bursa Ticaret Sanayi Odası
 • Bursa Mühendis ve Mimar İş Adamları Derneği
 • Elektrik Tesisat Müh. Derneği
 • TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği
 • Dünya Enerji Konseyi

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırmak; kölelik, bağlı emek veya borç esareti, alıkoyma ve kaçırma, işyerine kapatılma, mahkumların emek ve hizmetlerinin, kamu makamlarının gözetimi olmadan ve mecburi bir şekilde şirketler tarafından işe alınarak veya onların idaresine bırakılarak kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğünü cezalandırmayı gerektiren işler, zorla fazla mesai yaptırma, iş için gerekli belgelerin (pasaport gibi finansal veya kişisel belgeler) alıkonulması, kiralanması, ücretlerin ödenmemesi ve teşvik edilmiş borçlanma gibi uygulamaları içermektedir.

İletim Mühendislik olarak hiçbir zaman zorla veya zorunlu olarak işçi çalıştırmadık ve bu tarz her türlü uygulamaya karşıyız. Hiçbir zaman sigortasız veya alt limitin altında kimseyi çalıştırmadık. Kuruluşumuzdan itibaren mesai saatleri için 2 kat ödeme yaptık. Çalışma arkadaşlarımız bizlerle yollarını ayırmak istedikleri vakit her zaman onlara destek oluyor ve kendilerine daha iyi bir gelecek kurmaları adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca kendimiz de çalışanlarımız için daha iyi imkanlar olabilecek veya daha verimli ve mutlu çalışabileceği yerler bulursak onlara referans ve yardımcı oluyoruz. Çalışanlarımızın zorla çalışmadığına en büyük kanıtlardan birisi olarak her sene yaptığımız çalışan memnuniyet anketlerinde 2021 yılı anketlerinde çalışan memnuniyetinin %89 çıkmasında buluyoruz. Bu anketleri anonim olarak bütün firmaların yapmasını ve aldıkları geribildirimler doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini öneriyoruz.

 

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

‘Çocuk İşçiliği’ bir insan hakkı ihlali olan bir sömürü biçimidir. ‘Çocuk’ kavramı 18 yaşının altındaki bütün erkek ve kız çocuklarını işaret ederken, bu 18 yaşının altındaki herkesin işten uzaklaştırılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Uluslararası standartlar, farklı yaştaki ve gelişim aşamalarındaki çocuklar için kabul edilebilir ve kabul edilemez çalışmanın neler olduğunun ayrımını yapmıştır. Çalışma ve İşe Kabul için Minimum Yaş (ILO) belirtilmiştir.

İletim Mühendislik olarak herhangi bir teknik lise, üniversite bitirmeyen veya spesifik olarak elektrik işlerinde çalışabileceğine dair onaylı bir çalışabilir belgesi olmadığı sürece şirket politikalarımız gereğince çalışmalarına izin vermiyoruz. Fakat gençlerin erken yaşta iş hayatını görmelerini, anlamalarını ve tecrübe edebilmelerini önemsiyoruz ve mümkün olduğunca hem saha hem de ofisimiz için stajyer alımları yapıyoruz. Stajyerlerimizden herhangi bir iş beklentimiz olmadan bizleri izlemelerini, öğrenmelerini ve yeni şeyler öğrenmek için emek sarf etmelerini bekliyoruz.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İşe alma ve işte ayrımcılık, liyakat veya işin özünde var olan gereksinimlerle ilişkili olmayan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ulusal ve sosyal köken, yaş, engellilik, HIV/AIDS durumu, sendika üyeliği ve cinsel yönelim gibi özellikler nedeniyle insanların farklı ya da olumsuz davranışlara maruz kalması durumunu ifade etmektedir.

İletim Mühendislik olarak işe alımlarımız 3 aşamada gerçekleşmektedir. İnsan kaynaklarımız ilan açar ve ilk görüşmeyi yapar, aday uygun bulunursa daha sonrasında teknik müdür ile görüşür. Teknik Müdür onayından sonra kişi en son Genel Müdür ile görüşür ve işe alımı gerçekleşir. İş alımı başvurularımızda iş becerileri dışında başka hiçbir şart aramamaktayız ve şirketimizde aktif olarak farklı ırk, din, dil, siyasi görüşe sahip birçok kişi çalışmaktadır. (Türk, Kürt, Her mezhepten Müslüman, Suriyeli, Dini Görüşü olmayan vs.)

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

Sağlık ve çevre için ciddi ve geri alınamaz bir tehdit oluştuğunda, bu tehdit tamamen anlaşılmamış veya saptanmamış olsa dahi tedbir tedaviden iyidir. İş dünyası, çevreyi korumak için ekonomik önlemleri desteklemeli ve bilimsel belirsizlikleri çevresel sorunlara yönelik eylemleri ertelemek için mazeret olarak kullanmamalıdır.

İletim Mühendislik olarak sağlıklı bir yaşam sürebilmek için çevremizi korumamız gerektiğinin bilincinde olarak hareket ediyoruz. Dünyada enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor ve bu ihtiyacın karşılanması için de yeni tesisler kuruluyor. Maalesef Türkiye ve dünyada üretilen enerji büyük oranda fosil yakıtların yakılması ile elde ediliyor ve bu durum çevreye büyük bir zarar veriyor. Ülkelerin ve dünyanın karbon ayak izinin azaltılabilmesi durumunda küresel ısınma, hava kirliliği, iklim değişikliği ve daha birçok çevre sorununa olumlu etkisi olacaktır. Nükleer enerjinin yüksek maliyetleri ve karlı olmaması sebebiyle temiz enerji problemine çözüm olamayacağı ortada. Firmamızın faaliyet gösterdiği Türkiye, güneş enerjisi uygulamaları için oldukça yüksek güç faktörlerine sahip bu da sistemlerin verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. İletim Mühendislik olarak mevcut ve artan enerji talebinin karşılanması için herkesi başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik ediyoruz. Talep eden kişilere güneş enerjisi ile ilgili ücretsiz eğitim ve uygulamalar için ücretsiz danışmanlık sağlıyoruz.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Kurumsal çevresel sorumluluk artık iş dünyasının temel bir meselesi olarak görülmektedir. Çevreye karşı sorumlu iş yapmak, risk yönetiminin yanı sıra kaynakların gittikçe daha kısıtlı hâle geldiği bir dünyada işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini destekler ve inovasyonu teşvik eder.

Plastik atıklar başta olmak üzere birçok atık çevreye büyük zarar vermektedir. Bu sebeple çevrenin korunabilmesi adına İletim Mühendislik olarak atıklarımızı mümkün olduğunca azaltmaya ve bütün atıklarımızı geri dönüştürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Ofis atıklarımızın geri dönüşümü için merkez ofisimizin bulunduğu ilçe belediyesi ile ortak çalışıyor, onların ofisimize yerleştirdiği özel ayrıştırma kutularına, pil, plastik, cam, metal, evsel atık olarak atıklarımızı ayırıyoruz. Çalıştığımız şantiyelerde ise çalıştığımız firmaların kurallarına da uyarak en mümkün olan şekillerde atıklarımızı ayrıştırıyor ve geri dönüştürülebilir hale getiriyoruz. Ayrıca atıklarımızı azaltmak için ofisimizde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması için tek kullanımlık plastik ürünlere karşı çıkıyor ve her alanda tasarruf sağlıyoruz. Çalışanlarımız ile ortak hareket ederek çevresel sorumluluk bilincini yaymaya çalışıyoruz.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Çevre dostu teknolojiler; çevreyi koruyan, kirliliği azaltan, bütün kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanan, daha çok atık ve ürün geri dönüştüren ve/veya atıkları yerine kullanılabilecek kaynaklardan çok daha etkili bir şekilde yöneten teknolojileri kapsar.

İletim Mühendislik olarak her zaman yeni teknolojileri destekliyoruz ve yeni teknolojiler çevreye ve topluma fayda sağladığında bu teknolojileri kullanmakta daha da istekli oluyoruz. Yeni teknolojilerin geliştirilmesine direkt katkı sağlayamasakta yeni teknolojilerin uygulanmasına ve yeni tesislerin kurulmasına katkı sağlıyoruz. Bilecik’te elektrik işlerini üstlendiğimiz katı atık geri dönüşüm tesisi ve Bursa’da Sanayi Bölgesi Su Arıtma Tesisi bunlara bir örnek teşkil ediyor.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE:

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

UN Global Compact katılımcılarının yalnızca rüşvet, zorbalık ve diğer yolsuzluk biçimlerinden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda, yolsuzluğa karşı politikalar ve somut programlar geliştirmesini de gerektirir. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 10. İlke’nin temelini oluşturan yasal dayanaktır.

İletim Mühendislik olarak yayınladığımız Etik Kurallar Polikası ve Etik Kodu’ muza bağlı olarak hareket ediyoruz. Rüşvet, haraç vs. her türlü eylem Etik Kurallarımız ve kodumuz ile tamamen yasaklanmıştır.

İletim Mühendislik olarak bütün insanların haklarına saygı duymakta ve olabilecek bütün ihlallerinde karşında durmaktayız. Etiğe çok önem veren grubumuzda etik dışı herhangi bir harekette bulunmak zordur çünkü bizim yapımızda etik var ve bu yüzden etik olmak zorundayız. Bu yıl yaptığımız anketlerde İletim Mühendislik adına çalışmaktan mutluyum sorusuna çalışanlarımızdan %100 olumlu geri bildirim almamızı da yine bu anlayışımıza bağlıyoruz. şirket olarak anlamlı işlerde yoğun olarak çalışıyoruz ve yaptığımız her işten bütünen gurur duyuyoruz. Her zaman etiğe, kanunlara ve haklarımıza göre hareket ediyoruz ve bu sebeplerinde anket sonuçlarımızın bu denli yüksek çıkmasının sebebi olduğuna inanıyoruz. Her insan mutlu olduğu ve çalışmaktan gurur duyacağı bir şirkette çalışmak ister ve bunu sağlayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz.

 

İletim Mühendislik olarak UNGC üyeliğimiz sonrası belirlediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz eylem planlarımızı 4 ana başlık altında topladık.

 

 

 

 

 

 1. İnsan Hakları

 • Çalışanları, bedensel cezalara ya da fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ya da
  tecavüze maruz bırakmamayı,
 • İşe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma da
  dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istihdamla ilgili bütün kararlarında kadın ya da erkek tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre muamele etmeyi,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet vb. hiçbir konuda ayrımcılık yapmamayı,
 • Çalışanların güvenli, elverişli ve hijyenik iş ortamlarında çalışmasını sağlamak
 • Çalışanları işyerinde fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik tacizden, istismardan veya tehditlerden korumak,
 • Üretim, ürünlerin kullanımı veya imhası sırasında insan hayatına ve sağlığına zararlı ya da insan hayatını tehdit edebilecek bileşenleri, tasarımları, kusurları veya yan etkileri ortadan kaldırmak için tedbirler almak.

 

2. İş Gücü

 • Herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamayı,
 • Çocuk işgücü kullanmamayı,
 • Şirketin çalışanları herhangi bir şekilde zoraki ya da bağlayıcı şekilde çalıştırmamasını sağlamak
 • Bütün çalışanlar için en az yasal zorunlulukları (Asgari ücret, sigorta) ve fazlasını sağlamak.
 • İstihdamla ilgili kararların ilgili ve objektif kriterlere uygun olarak alınmasını sağlamak
 • Çalışanların çalışma ortamlarını iyileştirerek motivasyonlarını arttırmayı ve aidiyet duygularını geliştirmeyi
 • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişmesini sağlamayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
 • Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmayı,
 • Çalışanların iletişimini iyileştirmek için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi,

 

3. Çevre

 • İletim Mühendislik olarak kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak benimseyerek atıkları kontrol altında tutmayı,
 • Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasına teşvik etmeyi ve yaygınlaştırılması için örnek olmayı,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla çevresel etkileri ve doğal kaynak kullanımını en aza indirmeyi, çevreyi daha verimli kullanmayı,
 • Çevre boyutlarıyla ilgili yasal şartlara, müşteri şartlarına ve diğer paydaşların beklentilerine uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini artırmayı ve şirket olarak topluma örnek oluşturmayı,
 • Elektromanyetik, gürültü ve ışık kirliliğini kontrol etmeyi ve azaltmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve kullanımının yaygınlaşması için çalışmayı taahhüt eder.
 • Üretim süreçlerinin ve çevre koruma sisteminin (hava kirliliği kontrolü, atık, su arıtma sistemleri, vb.) düzenli bakımını yaparak çevreye zarar verilmesini engellemek
 • Çevreyi ve insan sağlığını etkileyen kazaları önlemek ve ele almak için acil durum prosedürlerinin bulunmasını sağlamak
 • Kimyasal ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımını en aza indirmek ve güvenli şekilde muhafaza edilmelerini sağlamak

 

4. Yolsuzlukla Mücadele

 • Yolsuzluk ile mücadele ile ilgili yasal şartlara uymayı,
 • Yolsuzluk ile mücadele politikalarımız hakkında çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi,
 • Belirli dönemlerde çalışanların politikalar ile ilgili eğitimler almasının sağlanmasını,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak para veya başka bir menfaat teklif etmemek ve rüşvet almamayı,
 • İletim Mühendislik olarak rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir türlüsünü kabul etmemeyi, amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi halinde kanunlara uygun hareket edileceğini ve içinde bulunan kişilerle İletim Mühendislik’ in ilişkisini keseceğini,
 • Politika ve prosedürlerin uygulanışının kontrol edileceğini,
 • Ücretli ve ücretsiz stajlara ve geçici görevlendirmelere yönelik kararlar liyakate dayanmalı, alıcıyı veya herhangi birisini etkilemek amacı ile almamayı,
 • İletim Mühendislik çalışanlarının kurumsal ağırlama, seyahat veya herhangi teklifleri kabul etmemelerini, ederlerse gereğinin yapılacağını,
 • İş yaparken yolsuzluk riskini değerlendirmek,
 • İş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerde "yolsuzluk karşıtı" ve/veya "etik davranış" ifadelerine yer vermek,
 • Şirket içi prosedürlerin, şirketin yolsuzlukla mücadele taahhüdünü desteklemesini sağlamak,

ÇIKTILARIMIZ

İletim Mühendislik olarak her konuda insanların eşitliğine önem veriyoruz. Geleneklerimizden gelen yaşça büyüklerimize gösterdiğimiz ekstra saygı haricinde şirketimizde hiçbir konuda kimseyi cinsiyeti, etnik kökeni yaşı, siyasi görüşü vb. hiçbir konuda ayırmıyoruz. İletim Mühendislik olarak hizmet sektöründe çalışıyoruz ve çalışanlarımız saha çalışanlarımız ve ofis çalışanlarımız olarak ayrılıyor. Saha çalışanlarımız genelde fiziksel emekleri ağırlıklı olarak çalışıyor. Ofis çalışanlarımız arasında %55 kadın ve %45 erkek çalışanlarımızdan oluşan dengeli bir ekibimiz var. İletim Mühendislik olarak her iş ve pozisyonda kadın çalışanları destekliyor ve sahada da kadın çalışanlarımızın sayısının artması konusunda destekleyici olmaya çalışıyoruz.

İletim Mühendislik olarak iş güvenliğine büyük önem veriyoruz ve ekipmanlarımızın periyodik kontrollerine, eğitimlerimize de bu önemi yansıtıyoruz. İş güvenliği asla taviz veremeyeceğimiz bir konu. Son 3 yılda 4 ufak rapor gerektirmeyen yaralanma dışında herhangi bir iş kazası yaşamadık fakat konu iş kazası olunca ufak yaralanmalar da olsa 1 bizim için büyük bir sayı. Bu sayıyı 0’a indirmek için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımıza iş güvenliği açısından ne durumda olduğumuzu sorduğumuzda %84,21 olumlu cevap, %5,26 olumsuz cevap aldık. İş güvenliği müşterilerimizle ortak hareket etmemiz gereken bir konu. Bizim dikkat ettiğimiz kadar onların da dikkat etmeleri gerekiyor ve bu sebeple müşterilerimizle sürekli olarak ortak hareket edip, kendimizi ve onları geliştirmeye çalışıyoruz. Mesai yapılan yoğun zamanlarda dahi, çalışanlarımızın bedensel olarak dinlenebilmeleri için haftalık tatil yapmalarına olanak sağlıyoruz.