Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

İletim Mühendislik olarak olabilecek her türlü yolsuzluğun ve rüşvetin önlemesi, olası eylemlerin tespit edilmesine ilişkin şirket politikalarımız bütün İletim Mühendislik çalışanlarını ve İletim Mühendislik olarak hizmet aldığımız firmaları kapsamaktadır. Yolsuzlukla mücadele amacımız çerçevesinde:

  • Yolsuzluk ile mücadele ile ilgili yasal şartlara uymayı,
  • Yolsuzluk ile mücadele politikalarımız hakkında çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi,
  • Belirli dönemlerde çalışanların politikalar ile ilgili eğitimler almasının sağlanmasını,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak para veya başka bir menfaat teklif etmemek ve rüşvet almamayı,
  • İletim Mühendislik olarak rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir türlüsünü kabul etmemeyi, amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi halinde kanunlara uygun hareket edileceğini ve içinde bulunan kişilerle İletim Mühendislik’un ilişkisini keseceğini,
  • Politika ve prosedürlerin uygulanışının kontrol edileceğini,
  • Ücretli ve ücretsiz stajlara ve geçici görevlendirmelere yönelik kararlar liyakate dayanmalı, alıcıyı veya herhangi birisini etkilemek amacı ile almamayı,
  • İletim Mühendislik çalışanlarının kurumsal ağırlama, seyahat veya herhangi teklifleri kabul etmemelerini, ederlerse gereğinin yapılacağını,

Taahhüt ediyoruz.