Üyeliklerimiz

ÜyeliklerimizElektrik Mühendisleri Odası
http://www.emo.org.tr
Meslek etiğimizi, mesleki disiplinimizi, meslek ve meslektaş dayanışmasını öğrendiğimiz meslek odamız.

Üyeliklerimiz

Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği
http://www.bumiad.org/
Mühendis-Mimar Yöenetici ve İş insanlarının iş yaşamına yönelik örgütlendiği derneğimiz.

 

Üyeliklerimiz

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği
http://www.tosyovbursa.org
Ülkemiz gelişmesine katkı sağlayan bizim gibi küçük ve orta ölçekli firmaları destekleme derneğimiz.

ÜyeliklerimizBursa Ticaret Sanayi Odası
www.btso.org.tr
Ticari kaydımızın yasalarla zorunlu olduğu odamız.

 

Üyeliklerimiz

Elektrik Tesisat Müh. Derneği
http://www.etmd.org.tr
Şirketimizin çalışma alanlarına yönelik ve yalnızca mesleki çalışmalar yürüten, mesleğin gelişmesine katkı koyan derneğimiz.

ÜyeliklerimizDünya Enerji Konseyi
http://www.dektmk.org.tr/
Dünya Enerji Konseyi, Türkiye Milli Komitesi