Üyeliklerimiz

Elektrik Mühendisleri Odası
http://www.emo.org.tr
Meslek etiğimizi, mesleki disiplinimizi, meslek ve meslektaş dayanışmasını öğrendiğimiz meslek odamız.

Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği
http://www.bumiad.org/
Mühendis-Mimar Yöenetici ve İş insanlarının iş yaşamına yönelik örgütlendiği derneğimiz.

 

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği
http://www.tosyovbursa.org
Ülkemiz gelişmesine katkı sağlayan bizim gibi küçük ve orta ölçekli firmaları destekleme derneğimiz.

Bursa Ticaret Sanayi Odası
www.btso.org.tr
Ticari kaydımızın yasalarla zorunlu olduğu odamız.

 

Elektrik Tesisat Müh. Derneği
http://www.etmd.org.tr
Şirketimizin çalışma alanlarına yönelik ve yalnızca mesleki çalışmalar yürüten, mesleğin gelişmesine katkı koyan derneğimiz.

Dünya Enerji Konseyi
http://www.dektmk.org.tr/
Dünya Enerji Konseyi, Türkiye Milli Komitesi