Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma Politikası

İletim Mühendislik Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Amaç

Çocuk işçi çalıştırma ve zorla çalışma düşüncesine sıfır tolerans. Genç istihdam fikrinin gerekli koşullarda sağlanması ve desteklenmesi.

Gereklilikler

İletim Mühendislik şirketi olarak bizler tüm çalışma alanlarımızda, ortak çalıştığımız diğer şirketler ve tüm çevremizde dahil olmakla birlikte “Çocuk işçiliği ve Zorla çalıştırma düşünce hakkında sıfır hoşgörü” politikasını takip ederiz.

Uygulama

  1. a) 15 yaşının altında olan küçük çocukların çalıştırılması kesinlikle kabul edilemez. Bu düşünce teklif dahi edilemez.
  2. b) Genç işçi grubu yani 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşının altında kalan kişileri kapsamaktadır. Bu tarife uyan kişiler ancak geçerli kanunlar koruması altında ve bu kanunların yeterliliği sağlandığı durumlarda, genç işçi grubunun eğitim hayatını aksatmayacak şekilde bir iş yapıldığında çalışılabilir durumu kabul edilir.
  3. c) Genç işçi grubunun eğitim, iş ve okul süresi toplamı günde 10 saati aşmamalıdır. Hiçbir genç işçi günde 8 saatin üstünde bir süre çalışmamalıdır. Gece çalışmaları kabul edilemez.
  4. d) Genç işçi grubu gerekçesi ya da türü ne olur ise olsun genç işçi grubuna dahil kişilerin güvenliğini, sağlığını ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkilen veya etkilemeye yol açabilecek herhangi bir tehlikeli arz eden iş kolunda çalıştırılamayacaktır.
  5. e) Yetişkin bir bireyin ceza tehdidi ile ya da farklı yönde tehditler ile zorla çalıştırılması şirketimiz tarafından kabul edilemez. Birey kendi hür iradesi istemedikçe hiçbir şekilde çalıştırılamaz. Bu fikir şirketimiz tarafından hoş görülmemektedir.

Amaç

Tüm çalışanlarımızın hakkı olan örgütlenme özgürlüğüne gereken saygının gösterilmesi

Gereklilikler

İletim Mühendislik şirketi olarak çalışanlarımız ve çalışanlarımızı temsil eden şahıs ve örgütler ile yapıcı ve açık bir konuşma taahhüt ediyoruz. Çalışanlar kendilerini temsil edecek kişileri ve örgütleri özgürce seçme hakkına sahiplerdir. Temsilcisi olmayan ve çalışanların temsilci seçme hakları kanunlar tarafından kısıtlandığı süreçte ise İletim Mühendislik şirketi olarak bizler çalışanlarımız ve yönetimimiz arasında uygun koşullar altında sosyal bir diyalog kurulmasını sağlamakla yükümlüyüzdür.

Uygulama

  1. Özgürce seçilmiş olan çalışan hakları temsilcileri tarafından temsil edilecek çalışan haklarına saygı gösterilecektir. Bu uygulama sırasında yerel mevzuat ve düzenlemeler göz önünde tutulmayacaktır.
  2. Toplu iş Sözleşmesi hakkı kabul görecek ve saygı gösterilecektir. Bu hakkı kullanan çalışanlarımıza herhangi bir yaptırım yapılmayacaktır.
  3. Seçilen temsilcilere gerekli özen gösterilecek, uygun koşullarda bilgi, yer vb. gibi imkanlar sağlanacaktır. Temsil ettikleri çalışanlarımız ile irtibat kurmaları adına her türlü kolaylık sağlanacaktır ve görüşmelere müsaade edilecektir.
  4. Çalışan temsilcileri arasında hiçbir ayrım yapılmayacaktır.