ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

  • İletim Mühendislik; çalışanların çalışma ortamlarını iyileştirerek motivasyonlarını arttırmayı ve aidiyet duygularını geliştirmeyi
  • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
  • Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişmesini sağlamayı,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
  • Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmayı,
  • Çalışanların iletişimini iyileştirmek için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi,
  • Çalışan memnuniyeti politikamızı, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.